Uitleg over Mijn Buurt

Een optimale woonomgeving kan er voor zorgen dat je lang zelfstandig kunt blijven wonen. Daarvoor is het nodig dat voorzieningen als winkels, medische zorg, thuiszorg, welzijnactiviteiten beschikbaar en bereikbaar zijn, ook als er beperkingen ontstaan. Mijn Buurt maakt onderscheid tussen grote en kleine kernen: Woonservicegebieden in de 3 grote kernen, kiemkracht in de kleine kernen. Het voorzieningenaanbod zal verschillend zijn, en vooral voor de inwoners van de kleine kernen moet extra inspanning geleverd worden om gebruik te maken van het zorg- en welzijnaanbod. Kiemkracht werkt aan het versterken van de eigen kracht van de mensen in een kleine kern en ondersteunt hen daarbij.