’s-Heerenberg: ontwikkelingen met elkaar verbinden

Ontwikkeling woonservicegebied rondom Stadsplein
In ‘s-Heerenberg zijn tal van ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg gaande. De gemeente en andere partijen willen graag een woonservicegebied opzetten, met het Stadsplein als middelpunt. ‘s-Heerenberg heeft, gezien alle ontwikkelingen die op stapel staan, alle potentie om een goed woonservicegebied te vormen, met een uitgebreid aanbod aan wonen, welzijn en zorg.

Verschillende partijen zijn druk bezig met allerlei ontwikkelingen in de stad:

  • Nieuwbouw Gertrudis
  • Ontwikkeling Berghstede
  • Ontwikkeling Gouden Handen

 Wat is nu aanwezig in woonservicegebied ‘s-Heerenberg?

  • Woningstichting Bergh heeft aan de Klinkerstraat een complex met 30 appartementen, een algemene ruimte en twee commerciële ruimten gerealiseerd.
  • Woonzorg Nederland heeft een seniorencomplex, met 54 appartementen aan het Stadsplein, met een recreatiezaal.
  • Op verschillende locaties worden welzijnsactiviteiten aangeboden in ‘s-Heerenberg, zoals in het Barghse Huus, door Welcom.

In ’s-Heerenberg wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de voorzieningen door de openbare ruimte gunstig in te richten (herinrichting Stadsplein) voor mensen met een beperking.
Vanwege het grote aantal spelers in ’s-Heerenberg is goede afsemming en samenwerking belangrijk. De gemeente Montferland regisseert deze samenwerking.