Didam: Meulenvelden

Sinds een aantal jaren kent Didam de woonzorgzone Meulenvelden. Het hart van deze zone wordt gevormd door het informatieloket, dat middenin de zone, aan de Waverlo, is gevestigd. Er is een diversiteit aan woonvormen aanwezig en een dekkend netwerk van 24-uurszorg. Ook zijn er welzijnsdiensten en is de woonomgeving een verhoogde gebruiks- en verblijfskwaliteit. Meulenvelden is één van de tien proeftuinen van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Het woonservicegebied Meulenvelden voldoet aan het programma van eisen dat we stellen aan zo’n gebied. Deze conclusie ligt in één lijn met de conclusie uit het rapport ‘Woonzorgzones in Montferland’.