Kiemkracht: de kracht van kleine kernen

Kleine kernen in de gemeente hebben te maken met krimp, vergrijzing en een terugtrekkende overheid. Voor veel mensen, zoals ouderen of mensen met een beperking, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

De dorpen moeten daarom ook zelf aan de slag om antwoorden op dit probleem te vinden, vooral vanuit de aanwezige eigen kracht, de Dorpskracht. Binnen het project Kiemkracht gaat Welcom, samen met dorpsraden, verenigingen en betrokken dorpsbewoners op zoek naar mogelijkheden om het voor kwetsbare inwoners mogelijk te maken om zo lang mogelijk -ėn op een prettige manier- in het dorp te blijven wonen.

Bijvoorbeeld door het opzetten of verder uitbreiden van een ontmoetingssoos of een dorpshuiskamers waar  mensen elkaar ontmoeten, een kop koffie drinken, een praatje maken of de krant lezen. Vervolgens kunnen daar dan weer allerlei initiatieven worden aangehaakt, afhankelijk van wat men lokaal wil en voor elkaar kan krijgen: maaltijdvoorzieningen, sport, spel- & beweegactiviteiten of informatie & advies. Ook voor ‘derden’, zoals bijvoorbeeld een kapper of belastingadviseur kan het dan aantrekkelijk worden om hun spreekuren rondom deze trefpunten te houden. Uitgangspunt bij dit alles is dat het initiatief bij inwoners ligt; Welcom biedt daarbij ondersteuning.

Op dit moment is Welcom in drie kernen actief om met de dorpsraden en betrokkenen dit Kiemkrachtplan te realiseren: Azewijn, Braamt en Loil. Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Erwin Eijkelkamp: e.eijkelkamp@welcommail.nl.