Woonservicegebieden voor iedereen

Zelfstandig wonen in je eigen leefomgeving, ook als er beperkingen ontstaan door leeftijd en ziekte, dat is de centrale ambitie van Thuis in Montferland. Het concentreren van aangepaste woningen en woonvormen en de directe nabijheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen  is daarbij belangrijk.

Corporaties, zorgaanbieders, Welcom en de gemeente werken daarom aan zgn. woonservcicegebieden: Concentraties van aangepaste woonvormen, zorgaanbod en welzijn in de grote kernen Didam, ’s-Heerenberg en Zeddam. Binnen zo’n gebied is het makkelijker om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen. Zorg is om de hoek, de huisarts en de fysiotherapeut makkelijk te bereiken, er zijn speciale ontmoetingsplekken en activiteiten in de buurt en de openbare ruimte is aangepast voor mensen met een beperking. Ook zijn er beweegtuinen: Aangepaste, uitdagende toestellen voor senioren.

Woonservicegebieden zijn niet allemaal hetzelfde: Didam met Meulenvelden verschilt erg van ’s-Heerenberg, waar veel verschillende complexen ontwikkeld zijn en worden.

En de inwoners van kleine kernen? Het is niet mogelijk overal een breed aanbod van aangepast wonen, zorg en welzijn te ontwikkelen. Met “Kiemkracht” kunnen de kleine kernen verbonden worden met de woonservicegebieden. Het vervoer krijgt binnen Thuis in Montferland extra aandacht.