Zeddam: samenhang en afstemming

Ontwikkeling woonservicegebied rondom Sydehem
Hoewel Zeddam wat betreft schaalgrootte niet bij de grote kernen hoort, is toch gekozen om ook in Zeddam te spreken over een woonservicegebied. Dit komt door het huidige aanbod aan WWZ-voorzieningen waarover Zeddam beschikt, die aansluiten bij de eisen die we stellen aan een woonservicegebied. Daarnaast geeft de ligging van Zeddam, midden in de gemeente Montferland en omringd door verschillende kleine kernen, aanleiding om hier een steviger aanbod aan WWZ-voorzieningen aan te bieden dan gebruikelijk is in een kern van dergelijke grootte. Zeddam 'bedient' de omliggende kleine kernen (Azewijn, Braamt en Kilder) met WWZ-voorzieningen.

Zorgcentrum Sydehem van Sensire vormt de spil van het woonservicegebied in Zeddam. Vanuit hier is 24-uurszorg op afroep beschikbaar. Zeddam heeft voldoende geschikte woningen, voorzieningen en diensten om aan de eisen van een (kleinschalig) woonservicegebied te voldoen. In Zeddam wordt door de samenwerkende partners de aankomende jaren onderzocht op welke wijze welzijnsactiviteiten en zorg in samenhang aangeboden kan worden.