Worden de kosten vergoed?

Natuurlijk bent u benieuwd wie de kosten van eventuele aanpassingen gaat betalen. Door nieuwe regelgeving zijn de mogelijkheden in vergelijking met het verleden verschraald. Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden meer zijn. Thuis in Montferland kent een speciale subsidieregeling voor mensen boven de 50 jaar, die hun woning willen aanpassen. Die regeling houdt in dat u eenmalig een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten tot maximaal € 500,- inclusief btw.
Bij deze tegemoetkoming wordt niet gekeken naar uw inkomen of vermogen (inkomensonafhankelijk).
Onderaan deze pagina staan de subsidieregeling, de prijslijst en het aanvraagformulier.

En de Wmo dan?
Op het moment dat u vanwege een ziekte of beperking niet meer optimaal kunt wonen in uw eigen huis, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Montferland. Daar krijgt u informatie over de werkwijze van uw gemeente op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Kijkt u hier voor meer informatie over de Wmo